شهرآورد بزرگ پایتخت امروز پنجشنبه 26 اسفند تحت پوشش بیمه رازی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس برگزاری آخرین دربی قرن در فاصله سه روز مانده تا سال 1401 و ورود به قرن جدید با پوشش بیمه‌ای شرکت بیمه رازی برگزار می‌شود.

در این مسابقه حساس، ورزشگاه آزادی، تماشاچیان و داوران مسابقه تحت پوشش بیمه رازی قرار دارند.