به گزارش روابط عمومی، اختتامیه جشنواره فروش بیمه های زندگی سال98 در مرکز همایش های هتل ارم تهران برگزار شد.

در این مراسم با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری های لازم با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران و نمایندگان برتر از برنددگان جشنواره تقدیر به عمل آمد.

جشنواره بیمه های زندگی در سال98 در بین شعب و نمایندگان بیمه رازی با هدف فروش بیمه های زندگی و ارائه خدمات جشنواره به مشتریان انجام شد.

لیست برندگان به شرح زیر می باشد: