دکتر ناصرالدین اسلامی فرد مدیر روابط عمومی بیمه رازی بعنوان عضو شورای سیاستگذاری و رئیس کمیته تخصصی توسعه فرهنگ بیمه سندیکای بیمه گران ایران در همایش ملی بیمه و توسعه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی ؛ طی حکمی از سوی دکتر سید محمد کریمی دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بیمه رازی، بعنوان رییس کمیته تخصصی توسعه فرهنگ بیمه و عضو شورای سیاستگذاری پنل های این سندیکا در همایش بیمه و توسعه منصوب شد.

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران، در این حکم تأکید کرد تا براساس سیاست های متخذه، از کارشناسان خبره صنعت و دانشگاه و تولید محتوای علمی و نوآورانه برای بهره مندی مخاطبین بیمه در کشور استفاده شود.