یک نماینده بیمه رازی در شهرستان شوشتر گفت: اقدامات اخیر مدیریت بیمه رازی در راستای توجه ویژه به نماینده‌ها در عملکرد نماینده‌ها و شبکه فروش تاثیر بسزایی دارد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی، چهاردهمین رویداد یکشنبه‌ها با نماینده‌ها و شبکه فروش در حالی برگزار شد که میزبان این رویداد مهمان ستاد بیمه رازی و ناصرالدین اسلامی‌فرد- مدیر روابط عمومی و اموربین الملل شرکت بیمه رازی بود، نسرین محمدی- نماینده بیمه رازی در شهرستان شوشتر با ابراز خوشحالی و افتخار به سبب همکاری با بیمه رازی، گفت: به عنوان یکی از اعضای کوچک خانواده بزرگ بیمه رازی، اقدامات اخیر مجموعه مدیریتی شرکت را بسیار مهم و تاثیرگذار می‌دانم زیرا استراتژی‌هایی همچون استراتژی نماینده محوری و شعبه محوری تاثیرقابل توجهی بر عملکرد نماینده‌ها داشته است.

او خاطرنشان کرد: در یک سال اخیر مجموعه بیمه رازی در زمینه ارتباطات مجازی با نماینده‌ها، شبکه فروش و بیمه‌گذاران بسیار فعال بوده و این موضوع عاملی شده تا نماینده‌ها به فعالیت در فضای مجازی به ویژه پلتفرم اینستاگرام روی بیاورند که این موضوع در ارتباط نماینده‌ها با بیمه گذاران و بازاریابی نماینده‌ها تاثیرگذار بوده است.

همچنین در این جلسه ناصرالدین اسلامی‌فرد- مدیر روباط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی آخرین دستاوردها و اقدامات بیمه رازی در راستای اجرای هرچه بهتر پنج چرخش استراتژیک و اهداف مرتبط با آن را تشریح کرد و گفت: روابط عمومی و امور بین‌‌الملل بیمه رازی در یکسال اخیر اقدامات خاصی را در زمینه افزایش تعامل با نمایندگان بیمه رازی در سراسر کشور انجام داده و همواره به دنبال ارائه راهکار جدید برپایه فناوری اطلاعات در راستای تقویت این ارتباط دو سویه است.

گفتنی است «یکشنبه‌ها با نماینده‌ها و شبکه فروش» برنامه جدید روابط عمومی بیمه رازی است که هر یکشنبه مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت بیمه رازی در دفاتر نماینده‌ها و شبکه فروش حاضر و از مشکلات و اقدامات آنها مطلع می شود.