به گزارش روابط عمومی؛ مهندس بختیاری در سفری دو روزه از شعب بیمه رازی در استانهای قزوین، زنجان و اردبیل بازدید کرد. ایشان در این سفر که تعدادی از معاونین و مدیران ارشد شرکت وی را همراهی می کردند پس از بازدید از بخشهای مختلف شعب، از نزدیک با مدیریت ،کارشناسان و نمایندگان به گفتگو نشست. مهندس بختیاری در این دیدار نمایندگان و شبکه فروش را به رعایت اصول اخلاقی و پرهیز از بد اخلاقی و افزایش دانش فنی توصیه نمود.