پنل تخصصی مدیریت دانش بنیان در فرآیندهای بیمه‌گری با حضور دکتر علی جباری- مدیرعامل بیمه رازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی، پنل توسعه مدیریت دانش بنیان در فرآیندهای بیمه‌گری به مناسبت روز بیمه در بیست و نهمین همایش ملی و دهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با حضور دکتر علی جباری- مدیرعامل بیمه رازی،  یعقوب محمودیان- سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده بیمه، علیرضا هادی- مدیرعامل شرکت بیمه باران، مسعود بادین- مدیرعامل شرکت بیمه آسیا و هادی اویار حسین- مدیرعامل شرکت بیمه پارسیان برگزار شد.

در این پنل تخصصی پنج مقاله تخصصی در زمینه بیمه نامه هوشمند، اثر مولفه‌های اقتصاد دانش بنیان بر توسعه بیمه، ابعاد و الزامات تحقق بیمه گری دیجیتال، بررسی مزایا و کاربردهای فناوری بلاکچین و بررسی تاثیر عوامل موثر بر تمایل مشتری به استفاده از خدمات هوشمندسازی شده، بیان و تحلیل شد.