به گزارش روابط عمومی؛ در راستای ارتقاء دانش کارمندان و نمایندگان و در جهت تربیت مشاوران متخصص بیمه ای در شبکه فروش در رشته‌های گوناگون بیمه‌ای، در  سه ماهه اخیر حدود پنجاه کلاس آموزشی در ستاد و شعب بیمه رازی در سراسر کشور برگزار شده است.

کلاس‌های آموزشی بازدید اولیه، صدور و خسارت بیمه های خودرو، صدور و بازاریابی  بیمه های عمر و زندگی، صدور بیمه های مسئولیت و مهندسی، بیمه های آتش سوزی، ارزیابی خسارتهای درمان تکمیلی، بیمه های باربری، آشنایی با مبانی رمز ارزها  از جمله کلاسهایی است که با تدریس مجرب ترین اساتید در این مدت سه ماهه برگزار شده است.