رئیس شعبه کاشانی بیمه رازی یکی از رموز موفقیت شعب برتر را اجرای استراتژی‌های ابلاغی در سال جاری دانست و گفت: در سال 1400 حدود اختیارات در شعبه کاشانی به کارشناسان و نمایندگان تنفیذ شد که این مهم در افزایش عملکرد شعبه و نمایندگان تأثیرگذار بوده است.

جواد امیرپور در گفت‌وگو با روابط‌عمومی و امور بین‌الملل بیمه رازی دررابطه‌با کسب رتبه نخست شعبه کاشانی در میان شعب برتر بیمه رازی در 9 ماهه نخست سال جاری گفت: بنده از سال 1392 افتخار همکاری با بیمه رازی را دارم و از سال 1398 به جمع خانواده شعبه کاشانی افزوده شدم که در آن زمان این شعبه تنها 50 نماینده داشت و در سال جاری با تاکید بر پنج چرخش استراتژیک شرکت، 25 نماینده به جمع نمایندگان این شعبه افزوده شده و  42 فرد در مراحل آزمون و بررسی دریافت کد نمایندگی هستند.

رئیس شعبه کاشانی بیمه رازی ادامه داد: باتوجه‌به استراتژی‌های ابلاغی در سال 1400 سال اوج بیمه رازی، اختیارات از رئیس شعبه کاشانی به کارشناسان و از سوی کارشناسان به نمایندگان تنفیذ شده است که این مهم عامل رشد فعالیت و کاهش زمان صدور بسیاری از بیمه‌نامه‌ها شده است.

او از برگزاری دوره‌های آموزشی خبر داد و یادآور شد: نمایندگان شعبه کاشانی رتبه‌بندی شده‌اند و برای هر گروه، دوره‌های خاصی برگزار شده است که از این دوره‌ها می‌توان به دوره آموزشی بیمه‌های مسئولیت و بدنه اشاره کرد که حتی در زمان تعیین و پرداخت خسارت از نمایندگان برای آشنایی هرچه بیشتر با بیمه‌های مسئولیت دعوت و در حین انجام فرآیندهای کارشناسی، نمایندگان تحت آموزش عملی قرار می‌گیرند.

جوادپور دررابطه‌با کسب رتبه نخست در میان شعب بیمه رازی افزود: در سال جاری نقاط قوت و ضعف و عملکرد سال‌های گذشته این شعبه بررسی شد که در این میان با 10 کارگزار برتر منطقه غرب همکاری خوبی آغاز شد و در کنار آن نمایندگان سودده جدید جایگزین نمایندگان زیان‌ده شدند.

او با اشاره به اینکه در سال سه مرتبه از دفاتر نمایندگان در راستای تبادل نظر بازدید می‌شود، گفت: در شعبه کاشانی باتکیه‌بر فناوری روز دنیا و پلتفرم‌های ارتباطی، ارتباط دوسویه و در لحظه با نمایندگان ایجاد شده و حتی نمایندگان در یکی از پلتفرم‌های ارتباطی با یکدیگر به تبادل نظر می‌پردازند.

رئیس شعبه کاشانی بیمه رازی در انتها از برگزاری جشنواره‌های متنوع در راستای افزایش سطح فعالیت نمایندگان خبر داد و گفت: شعبه کاشانی به دنبال ارتقا سطح علمی نمایندگان و کارشناسان خود است و در این مسیر آموزش‌های برخطی را با محوریت صنعت بیمه در جهان و ایران راه‌اندازی کرده است.