شعبه قزوین بیمه رازی در راستای انجام تعهد خود و افزایش رضایت بیمه‌گذاران با تسریع در پرداخت خسارت، تنها در دی‌ماه سال جاری بیش از ۸۵۶ میلیون تومان خسارت در رشته‌های اتومبیل، عمر و سرمایه‌گذاری و درمان گروهی پرداخت کرده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل بیمه رازی، در ماه‌های اخیر به واسطه تاکید و دستور ویژه مدیریت مجموعه بیمه رازی مبنی بر پرداخت به موقع خسارت، فرآیند بررسی و پرداخت خسارت در این شرکت تسریع یافته و اولویت اول شعب و ستاد بیمه رازی بررسی و پرداخت به‌موقع خسارات است.

این موضوع از آن‌رو در دستور کار شعب قرار گرفته که پرداخت خسارت یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار در روابط بیمه‌گذار و شرکت‌ بیمه است.

همچنین پرداخت به‌موقع از تجمیع و انباشت خسارات در ماه‌های پایانی سال جلوگیری خواهد کرد.

بررسی فعالیت شعب در زمینه پرداخت خسارت نشان از آن دارد که شعبه قزوین در دی‌ماه سال جاری بیش از ۸۵۶ میلیون تومان خسارت در ۲۵ پرونده  در رابطه با رشته‌های اتومبیل، عمر و سرمایه‌گذاری و درمان گروهی پرداخت کرده است.

براساس این گزارش از ۲۵ پرونده ۱۳ پرونده با مبلغ ۱۸۶ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۱۳۳ تومان مربوط به بیمه درمان است که گواه آن دارد، بیمه رازی توجه به خانواده و سلامت روان و جسم جامعه را بسیار مهم می‌داند.