به گزارش روابط عمومی، روز دوشنبه بیست و چهارم تیرماه نمایندگان استان تهران در سالن همایشهای بیمه رازی حضور یافتند تا در خصوص برنامه های فروش و توسعه بازار به بحث و گفتگو بپردازند. در ابتدای جلسه معاون توسعه بازار و فروش بیمه رازی ضمن اشاره به اهمیت نمایندگان در فرایند فروش و ارجحیت دادن فروش از طریق نماینده به جای فروش مستقیم، خواستار فعالیت همه نمایندگان شد و افزود در حال حاضر در برنامه تنظیم شرکت ، حفظ سهم بازار ، وصول مطالبات و افزایش سرمایه شرکت در اولویت‌ امور قرار دارد. در ادامه نشست مهندس بختیاری مدیر عامل بیمه رازی به اهمیت جایگاه نمایندگان پرداخت و جذب نمایندگان برتر و حفظ نمایندگان بیمه رازی را از اهداف مهم این شرکت دانست. همچنین  ایشان ضمن تاکید بر افزایش فروش منطقی و ارزیابی شده به لحاظ میزان ریسک، به اهمیت خدمات الکترونیکی و افزایش هر چه بیشتر سطح رضایتمندی مشتریان اشاره نمود.

در ادامه جلسه هم اندیشی، پنل فنی با حضور معاونت فنی، مدیران مربوطه و نمایندگان برگزار شد.

در انتهای نشست از 3 نماینده برتر شرکت بیمه رازی در زمینه میزان حق بیمه تولیدی، ترکیب پرتفوی و ضریب خسارت تقدیر و تشکر صورت گرفت.