سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از خاتمه پرداخت ۲۵ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت سال های گذشته به حدود ۴۹ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت خبر داد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)،دو و نیم میلیون نفر از سهامداران به تناسب ارزش سبد سهام خود معادل یک میلیون تومان و باقی نیز بین ۴۸۰ تا ۵۷۰ هزار تومان سود سهام عدالت خود را دریافت کردند.

گفتنی است، خاندوزی در چهاردهم اسفند ماه در جلسه شورای اداری استان گلستان وعده داده بود که  واریز سود سهام عدالت از ۲۱ اسفند ماه سال جاری  به حساب سهامداران سهام عدالت واریز می شود.

 

https://www.shada.ir/fa-IR/shada/11367/news/view/15814/220564/Staging