بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت بیمه رازی (سهامی عام) دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که رأس ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ در محل ساختمان مرکزی این شرکت واقع در آدرس: تهران- خیابان گاندی- کوچه سیزدهم- پلاک ۱۴- طبقه ۱ سالن چند منظوره تشکیل خواهد شد حضور بهم رسانند. سهامداران محترم برای دریافت برگه ورود به جلسه مجمع مذکور از ساعت ۱۳ با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی و کارت شناسایی معتبر به مدیریت امور سهام شرکت به نشانی: تهران- خیابان گاندی- کوچه سیزدهم- پلاک ۱۴- طبقه ۸ مراجعه فرمائید.

به منظور رفاه حال سهامداران، برگه ورود به جلسه در همان روز و محل برگزاری مجمع توزیع می­گردد.

دستور جلسه:

۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت، نحوه و چگونگی آن و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه.

۲- هر موضوع دیگری که تصمیم گیری نسبت به آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق­العاده باشد.