شماره 175 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به اخبار سه‌شنبه‌های پاسخگویی و به صدا درآمدن زنگ بیمه در خوزستان پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 175 رازی در تاریخ چهارشنبه 25 آبان‌ماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه سه‌شنبه‌های پاسخگویی با حضور سرپرست مدیریت امور شعب، نمایندگان و کارگزاران، برگزاری دوره بازاریابی بیمه‌های عمر در بندرعباس، صدای زنگ بیمه در خوزستان و … پرداخته شده است.

 

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 175 – 1401 – 08 – 25 (1)