شماره 182 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به اخبار  سه‌شنبه‌های پاسخگویی، معرفی پنج محصول جدید به بازار بیمه و دیدار مدیران استانی با بیمه‌گذاران بزرگ پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 182 رازی در تاریخ چهارشنبه 23 آذرماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه برگزاری سه‌شنبه‌های پاسخگویی، دیدار مدیران استانی با بیمه گذاران بزرگ و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 182 – 1401 – 09 – 23