شماره 10 رازی نامه در حالی به چاپ رسید که در این شماره به برنامه بیستمین سالروز تاسیس بیمه رازی  پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 10 رازی نامه در تاریخ دوشنبه 25 اردیبهشت‌ماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه گزارش تصویری مراسم بیستیمن سالروز تاسیس بیمه رازی، تقدیر از نمایندگان برتر شعبه آپادانا، گروه انتخاب، بیمه رازی را انتخاب کرد، همکار بیمه رازی سخنران کنفرانس بین المللی فقه و حقوق و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید

RaziNameh-NO. 10 – 1402 – 02 – 25