📣 #روزنامه_گویا

🗞 روزنامه #رازی

☑️شماره ۳۴

🗓 پنجم تیرماه ۱۴۰۰

#بیمه_رازی

✅ #روابط_عمومی و بین الملل🌐

📞۰۲۱۸۲۸۷

✅ @razi24_insurance

✅ https://instagram.com/razi24_insurance

🌐 www.Razi24.ir