به گزارش روابط عمومی، در این سمینار  که طی دو روز، در موسسه آموزش عالی اندیشه معین برگزار گردید، مباحث مختلف صدور و خسارت در حوزه بیمه‌های آتش سوزی به صورت پیشرفته به کارشناسان سراسر کشور آموزش داده شد. هدف از تشکیل این سمینار دو روزه، تحلیل پیشرفته مسائل بیمه‌ای به منظور ارتقای دانش فنی کارشناسان این حوزه در سراسر کشور بود.

این سمینار در دو روز متوالی چهارشنبه و پنج شنبه مورخ دوم و سوم مرداد ماه با تدریس مدیر بیمه‌های آتش سوزی بیمه رازی و مدرسین مطرح این رشته در صنعت بیمه برگزار گردید.

06 مرداد , 1398