تهران، خیابان گاندی، کوچه سیزدهم، پلاک14

تهران، خیابان گاندی، کوچه سیزدهم، پلاک14

مرکز ارتباط 8287-021

طرح عتبات

 

شرایط عمومی بیمه نامه ی حوادث مطابق با شرایط عمومی آیین نامه ی 84 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

 

سایر شرایط خصوصی:

در صورت فوت ناشی از حادثه بیمه شده ارائه مدارک ذیل الزامی می باشد:
1)کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی
2) کپی برابر اصل گواهی وفات
3) کپی برابر اصل گواهی سن بالای هفت روز
4)مشروح گزارش حادثه
سایر مدارک مورد نیاز جهت نقص عضو و هزینه پزشکی ناشی از حادثه :
1) مدارک پزشکی مرتبط با درمان عضو آسیب دیده
2)مشروح گزارش حادثه مبنی بر نحوه، علت و تاریخ وقوع آن که به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.
در صورت فوت بیمه شده، مبلغ سرمایه به وراث قانونی و در صورتی که بیمه شده دچار نقص عضو و یا هزینه پزشکی ناشی از حادثه گردد، سرمایه مذکور (با توجه به درصد نقص عضو و میزان هزینه ی پزشکی وارده) به شخص بیمه شده پرداخت می گردد.
تاریخ آغاز تعهدات بیمه نامه ی حوادث عتبات و عالیات از زمان خروج قانونی بیمه شده از مرزهای جمهوری اسلامی ایران بوده و اعتبار آن تا پایان مدت بیمه نامه و یا بازگشت به ایران، هر کدام زودتر اتفاق بیافتد.(لازم به ذکر می باشد جهت امنیت و آسودگی خاطر زائرین گرامی شروع پوشش ها بیمه ای از شهر مبدا لحاظ می گردد.)
این بیمه نامه تا 20 روز (از تاریخ حرکت بیمه شده از مبدا تا مبدا) اعتبار دارد.