مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیمه رازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل بیمه رازی ؛ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیمه رازی امروز سه شنبه چهارم خردادماه با حضور سهامدارن در سالن کنفرانس بیمه رازی برگزار شد.

این مراسم که با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی انجام شد در آپارات و اینستاگرام بیمه رازی به صورت زنده پخش گردید.