دکتر علی جباری- مدیرعامل بیمه رازی از همکاران شعبه کاشانی که تلاش‌های آن‌ها منجر به انتخاب این شعبه به عنوان شعبه برتر بیمه رازی شد، تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی، در شانزدهمین رویداد یکشنبه‌ها با نماینده‌ها که به میزبانی شعبه کاشانی برگزار شد، ناصرالدین اسلامی‌فرد- مدیر روابط عمومی و امور بین الملل به نمایندگی از دکتر علی جباری- مدیرعامل بیمه رازی از همکاران شعبه کاشانی که تلاش‌های آن‌ها منجر به انتخاب این شعبه به عنوان شعبه برتر این شرکت شد، تقدیر کرد.
در این رویداد که فریدون کاظمی- مدیر راهبری شبکه فروش حضور داشت، جواد امیرپور- رئیس شعبه کاشانی با تقدیر از توجه مجموعه مدیریت بیمه رازی به شعب و عملکرد همکاران در قالب برگزاری رویداد یکشنبه‌ها با نماینده‌ها، گفت: شعبه کاشانی و دیگر شعب شرکت بیمه رازی با تکیه بر توان نیروهای خود مسیر رو به رشدی را در پیش گرفته‌اند.
او ادامه داد: شعبه کاشانی در حالی به عنوان شعبه برتر شرکت بیمه رازی انتخاب شده است که تمام نیروهای این شعبه با همراهی یکدیگر مسیر رو به اوج را عملیاتی کرده‌اند.
رئیس شعبه کاشانی عملکرد نیروهای شعبه در ارائه خدمات به مشتریان را ستودنی دانست و یادآور شد: شرکت بیمه رازی در سال جاری با تاکید بر پنج چرخش استراتژیک توجه ویژه‌ای به همکاران، نمایندگان و شعب دارد که این موضوع تاثیر قابل توجهی بر عملکرد شرکت در سال ۱۴۰۰ سال اوج بیمه رازی داشته است.
همچنین در این دیدار، ناصرالدین اسلامی‌فرد- مدیر روابط عمومی بیمه رازی گفت: در سال جاری افزایش ارتباط و اطلاع رسانی با همکاران، شبکه فروش و بیمه‌گذاران از اولویت‌های اصلی مجموعه است و با تاکید بر این مهم اقدامات قابل توجهی همچون رویداد یکشنبه‌ها با نمایندگان و شبکه فروش، سه‌شنبه‌های پاسخگویی، روزنامه رازی و … از ابتدای سال طراحی و عملیاتی شده است.
او ادامه داد: افزایش سطح تعامل و پاسخگویی به مخاطبان مجموعه بیمه رازی، آگاهی از برند و وفاداری به مجموعه بیمه رازی را به شدت افزایش داده که این موارد تاثیر چشمگیری در افزایش سهم بازار بیمه رازی داشته است.