رئیس شعبه کاشانی شرکت بیمه رازی با بیان اینکه نمایندگان نان آوران صنعت بیمه هستند، گفت: با حرکت در مسیر پنج چرخش استراتژیک شرکت در سال‌جاری بسیاری از دغدغه‌های نمایندگان رفع خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه رازی، هفتمین رویداد از برنامه یکشنبه‌ها با نماینده‌ها به میزبانی شعبه کاشانی بیمه رازی و با حضور شش نماینده این شعبه، جواد امیرپور- رئیس شعبه کاشانی و ناصرالدین اسلامی‌فرد- مدیر روابط عمومی شرکت بیمه رازی، برگزار شد.

در این رویداد، نمایندگان دغدغه‌های خود را در رابطه با موارد مختلف شرکت اعلام کردند، در این رابطه جواد امیرپور- رئیس شعبه کاشانی، با تاکید بر اینکه نمایندگان به عنوان نان‌آوران صنعت بیمه شناخته می‌شوند، گفت: در گذشته تصمیمات احساسی در شرکت بیمه رازی اتخاذ می‌شد که این موضوع تاثیر بسزایی در فعالیت و عملکرد شعب و نمایندگان داشت که در حال حاضر این موضوع رفع شده است.

او ادامه داد: یکی از خواسته‌های برحق نمایندگان افزایش تعداد شعب در سراسر کشور است تا عملکرد نمایندگان بیش از گذشته افزایش یابد، زیرا با افزایش تعداد شعب، میزان تعامل نمایندگان و بیمه‌گزاران با ستاد افزایش خواهد یافت و تاثیر قابل توجهی در ارائه خدمات در زمان مشاوره، صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت دارد، که این مهم توسط مدیرعامل محترم مطرح شده و از ایشان در توجه به مباحث شعب سپاسگزاریم.

رئیس شعبه کاشانی شرکت بیمه رازی، تاکید کرد: در صنعت بیمه ارائه خدمات در زمان پرداخت خسارت خودنمایی بیشتری نسبت به زمان مشاوره و صدور بیمه نامه دارد، از این‌رو تاکید نمایندگان و شعب بر افزایش تعداد شعب شرکت بیمه رازی است.

امیرپور افزود: با افزایش شعب، تعداد کارشناسان بیمه رازی افزایش پیدا خواهد کرد که این مهم در افزایش تعداد کارشناسان ارزیاب تخصصی نیز تاثیرگذار خواهد بود که در نهایت منجر به افزایش رضایتمندی مشتریان و وصول مطالبه مدیریت عالی مجموعه مبنی بر اجرای پنج چرخش استراتژیک به ویژه نماینده محوری و تبدیل مشتریان راضی به مشتریان وفادار رازی است.

او با اشاره به اینکه باشگاه نمایندگان برتر در شعبه غرب تهران بیمه رازی، در دست راه اندازی است، بیان کرد: در سال‌جاری 45 نماینده جدید به تعداد نمایندگان شعبه  کاشانی افزوده خواهد شد و این در حالی است که از ابتدای سال 17 کد نمایندگی فعال در این شعبه صادر شده است.

در ادامه دکتر ناصرالدین اسلامی‌فرد- مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه رازی گفت: خواسته و مطالبات نمایندگان شرکت بیمه رازی که هر هفته در روزهای یکشنبه اعلام می‌شود بدون واسطه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مدیریت عالی مجموعه اعلام می‌گردد.

او با تاکید بر پنج چرخش استراتژیک شرکت خاطرنشان کرد: در رویداد یکشنبه‌ها با نماینده‌ها، صحبت‌های نمایندگان شنیده می‌شود و در کنار آن،  این رویداد در راستای دریافت نظرات این عزیزان در رابطه با چگونگی فعالیت ستاد در صنعت بیمه است، زیرا نمایندگان بیش‌ترین ارتباط را با مشتری هدف دارند و نمایندگان خواسته و نیاز بازار را می‌دانند.

اسلامی‌فرد با اشاره به اولین سفر استانی مدیرعامل بیمه رازی به مشهد تصریح کرد: توجه دکتر جباری به نماینده‌ها و شعب کاملا عملیاتی است و افزایش اختیارات شعب و به تبع آن نمایندگان بسیاری از دغدغه‌های نمایندگان را برطرف نموده است.

براساس این گزارش، دکتر علی جباری- مدیرعامل شرکت بیمه رازی، در سال‌جاری بر افزایش حدود اختیارات شعب و نمایندگان، افزایش تعداد شعب، تسریع در پرداخت خسارت و ارائه خدمات به‌روز تاکید بسیار داشته است که این موارد جزء دغدغه و خواسته نمایندگان در هفتمین رویداد یکشنبه‌ها با نماینده‌ها بوده است.