در اجرای طرح تکریم مشتریان و جلب رضایت ارباب رجوع، مرکز ارتباط بیمه رازی (call center) که از فروردین ماه سال ۱۳۹۷راه اندازی شده بود، با عنوان “ساحل همراز” و طبق دستورالعمل جدید کار خود را ادامه خواهد داد و علاوه بر اطلاع رسانی و پاسخگویی در خصوص خدمات بیمه ای، انتقادها و پیشنهادهای مشتریان را به صورت ۲۴ ساعته دریافت و با ارائه آن به واحدهای مربوطه و اعمال پیگیری، سعی دارد تا پاسخ قانع کننده ای به مشتریان ارائه دهد.

مشتریان محترم می توانند جهت برقراری با “ساحل همراز” با شماره تلفن 02181942 تماس بگیرند.

ضمنا آدرس پست الکترونیک این واحد جهت ارائه هرگونه نظر و پیشنهاد به شرح ذیل می باشد:

crm@razi24.ir