مهر تایید سهامداران بر کارنامه عملکرد مدیرعامل بیمه رازی

مهر تایید سهامداران بر کارنامه عملکرد مدیرعامل بیمه رازی تقدیر دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران از خدمات ویژه دکتر جباری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بیمه رازی به منظور بررسی عملکرد … ادامه خواندن مهر تایید سهامداران بر کارنامه عملکرد مدیرعامل بیمه رازی