نمایندگان برتر در جشنواره زمستانی اوج، اقدامات و سطح تعامل بیمه رازی با شبکه فروش در زمینه اطلاع رسانی و همراهی با نمایندگان در سال جاری را متفاوت از سال‌های گذشته دانستند و معتقدند اقدامات صورت گرفته در عملکرد شعب و نمایندگان تاثیر بسزایی داشته است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی، هفدهمین یکشنبه‌ها با نماینده‌ها و شبکه فروش به میزبانی شعبه آپادانا و نمایندگان برتر این شعبه در جشنواره زمستانی اوج برگزار شد.
در این رویداد که با حضور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی و مدیر شعبه آپادانا برگزار شد، نمایندگان برتر این شعبه در جشنواره زمستانی اوج همچون سمیه صادقی، محمد کرمانی، علیرضا گروسی، رضا کاظمی و محسن حاج میرزاعلی اکبر حضور داشتند و از فرآیند فعالیت در صنعت بیمه و همکاری چند ساله با بیمه رازی سخن گفتند.
نمایندگان برتر شعبه آپادانا در جشنواره زمستانی اوج در این دیدار از اقدامات خود در فضای مجازی در راستای معرفی انواع بیمه نامه و کسب پرتفوی متناسب با پنج چرخش استراتژیک ابلاغی سال جاری بیمه رازی سخن گفتند و خاطرنشان کردند که محتوای تبلیغاتی، آموزشی و اطلاع رسانی شرکت بیمه رازی در یک سال اخیر رشد چشمگیری داشته و اقداماتی همچون شنبه‌های طوفان اینستاگرامی ، عامل همراهی و یک دستی نمایندگان و شبکه فروش شده است.
همچنین در این دیدار موارد تبلیغاتی و فرآیند عرضه کالای تبلیغاتی به نمایندگان و شبکه فروش از سوی شرکت بسیار مورد توجه و استقبال قرار گرفت و نمایندگان برتر جشنواره اوج در شعبه آپادانا خواستار افزایش سطح تعامل ستاد با شبکه فروش شدند و این در حالی بود که نمایندگان میزان ارتباط و همراهی ستاد و شعب را در ماه‌های اخیر بسیار مناسب و تاثیرگذار دانستند.