به گزارش روابط عمومی؛ اولین جلسه مدیران ستادی و استانهای بیمه رازی در سال 99 برگزار شد. در این جلسه که مدیرعامل، معاونین و مدیران ستادی با رعایت کامل اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و مدیران استانها به صورت ویدئو کنفرانس حضور داشتند، مهندس بختیاری مدیر عامل بیمه رازی به تبیین رویکرد و استراتژی شرکت در شرایط فعلی و سال جدید پرداخت. وی ضمن تبریک سال نو و تشکر از زحمات کلیه پرسنل بیمه رازی در سال گذشته، بر اهمیت تجهیز و تنظیم شرکت با شرایط فعلی ناشی از کرونا تاکید کرد. او گفت:”پایان زمان این بیماری (کرونا) دقیقاً مشخص نیست و آنچه مسلم است این است که بحران جهانی کرونا بدون تردید روی کارکرد تمامی کسب و کارها و فعالیت ها تاثیرات عمیق منفی گذاشته است و بیمه مرکزی نیز در خصوص تاثیرات آن بر صنعت بیمه مطالعاتی انجام داده است ولی قطعاً شرکتهایی در دوره پساکرونا موفق خواهند بود که برنامه و استراتژی مدونی برای شرایط فعلی داشته باشند و در این دوران سخت طرحها و ایده های جدیدی را خلق و مستند نمایند.

در ادامه جلسه معاون برنامه ریزی و نو آوری، معاون فنی، معاون مالی و اقتصادی نیز دقایقی به سخنرانی پرداختند.

کمک به ارتقاء و پیاده سازی پروژه های بهبود. پایش فعالیت ها و عملکردهای قبلی و احصاء نقاط ضعف و قوت و پیگیری مجدانه سند استراتژی شرکت از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.