استان فارس طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه، بیستم و بیست و یکم آذرماه  98 میزبان گردهمایی مدیران ستادی و مدیران استانهای بیمه رازی بود.

به گزارش روابط عمومی ؛ در روز اول این همایش که با حضورمدیر عامل، معاونین، مدیران فنی،مدیران استانها و نمایندگان استان فارس برگزار گردید، میزهای کاری در خصوص مباحث مختلف با عناوین( بازاریابی و فروش- فنی – اقتصادی مالی-فناوری اطلاعات و مطالعات راهبردی-اداری، پشتیبانی و منابع انسانی- روابط عمومی و حقوقی) تشکیل گردید و نقطه نظرات و مشکلات بررسی و نتایج بدست آمده در دستور کار قرارگرفت. همچنین در پایان از نمایندگان برتر استان فارس تقدیر به عمل آمد.

در روز دوم گردهمایی که با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران ستاد واستانها تشکیل گردید در ابتدا مدیر بیمه رازی استان فارس ضمن خوش آمدگویی به حاضرین، در خصوص عملکرد این استان توضیحات خویش را ارائه نمود  در ادامه مدیران استانهای کردستان، خراسان رضوی و گیلان به سخنرانی و بیان نقطه نظرات خود پرداختند پس از ایشان معاون مالی و اقتصادی، معاون برنامه ریزی و نو آوری، معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی، معاون توسعه بازارو فروش و معاون فنی مطالب خود را ارائه نمودند و در پایان مدیر عامل بیمه رازی رهنمودهای لازم را جهت دستیابی به اهداف شرکت در مرحله توسعه را بیان کردند.