دکتر علی جباری مدیرعامل بیمه رازی ، ضمن تقدیر از تلاش ارزشمند مدال آوران المپیک توکیو ، به خبرگزاری فارس گفت : بیمه رازی در راستای مسوولیت اجتماعی و در جهت حمایت از ورزشکاران ، به تمامی مدال آوران ایرانی المپیک « بیمه زندگی» هدیه می دهد.

وی تصریح کرد : بیمه رازی حضور اثرگذاری در بازار بیمه کشور دارد و اخیرا با افزایش سرمایه بیست هزار میلیاردی به جایگاه اولین های صنعت بیمه کشور تبدیل شده است.

گفتنی است : بیمه رازی جزو شرکتهایی است که بیشترین سود مشارکت را در « بیمه نامه زندگی» پرداخت نموده است و این بیمه نامه پوشش های کامل سرمایه گذاری، حوادث بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی را دارا می باشد.