سود مشارکت در منافع بیمه گذاران عمر و سرمایه گذاری برای سال 1398 محاسبه و به اندوخته بیمه نامه ها واریز شد.

به گزارش روابط عمومی ، شرکت بیمه رازی در راستای اجرای مواد آیین نامه 68 شورای عالی بیمه ، در سال 1398 نرخ سود قطعی 39 درصد را برای اندوخته بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری محاسبه و به حساب بیمه نامه های مشمول واریز نمود.

مدیر بیمه های زندگی بیمه رازی ضمن اعلام این خبر افزود: امکان مشاهده مبلغ سود مشارکت در منافع و سایر منافع مالی بیمه نامه ها برای نمایندگان و بیمه گذاران از طریق “پرتال ویژه بیمه عمر” در سامانه همراز به آدرس hamraz24.ir وجود دارد.