شرکت بیمه رازی در نظر دارد  بر اساس ضوابط مندرج در آئین نامه 75 و 96 مصوب شورای عالی بیمه مرکزی ج.ا.ا نسبت به جذب نماینده حقیقی و نیز نمایندگی تخصصی فروش بیمه های زندگی اقدام نماید.

افراد واجد شرایط می توانند با مراجعه به سایت www.razi24.ir قسمت پذیرش نمایندگی فرم مربوطه را تکمیل نمایند.

*بدیهی است دارندگان مدرک تحصیلی بیمه‌ای و رشته‌های مرتبط و نیز افرادی که دارای سابقه فعالیت مثبت بیمه ای به تأیید شرکت‌های بیمه‌گر باشند از اولویت برخوردار خواهند بود.

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر با مرکز ارتباط بیمه رازی به شماره 02181942 تماس حاصل نمایید.