به گزارش روابط عمومی؛ بیمه رازی پیرو اقدامات موثر جهت مقابله با ویروس کرونا ، اعم ازایجاد میز سلامت در شعب، تمهیدات ویژه برای مشتریان و فروش آنلاین بیمه نامه ، اختصاص نیکوکارانه یک میلیارد تومان در طرح سازمان بورس(کرونا2) و … اینک به منظور مقابله با پیامدهای اقتصادی   ناشی از کرونا از شبکه فروش خود حمایت می کند.

به گفته مدیریت راهبری شبکه فروش بیمه رازی طی جلسه ای با انجمن صنفی نمایندگان و نظر مساعد هیات عامل بیمه رازی مقرر گردید؛ تا در این روزهای سخت کرونا که تبعات اقتصادی تمام کسب و کارها را تحت الشعاع قرار داده است به طور ویژه از شبکه فروش حمایت و پشتیبانی گردد.  لذا در این راستا تصمیم گرفته شد؛ علاوه برافزایش مهلت تسویه بدهی نمایندگان ، صندوق اعتباری ایشان نیز تا دو برابر افزایش یابد.

وی همچنین گفت: برای پایداری و توسعه کسب و کار شبکه فروش اقدامات دیگری نیز در دستور کار قرار دارد که در وقت مقتضی اعلام خواهد شد.