به نام خدا

هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار، یادآور خاطر افرادی است که در تحولات دنیای پیچیده امروز، نقش بسیار برجسته دارند.

به معنای واقعی کاملاً قابل درک است که عصر کنونی عصر اطلاعات و رسانه است و تقریبا هیچ حرکت و رخدادی در جهان پیرامون ما نمی تواند از دامنه تاثیرگذاری و تاثیر پذیری رسانه به دور باشد. خبرنگاران این قشر شریف، فهیم و زحمت کش قطعاً در توسعه همه جانبه جامعه نقش موثری دارند هر چند که حرفه و شغل خبرنگاری بی خطر و کم زحمت هم نیست.

سالیان متمادی است که ما بیمه گران، یکی از الزامات توسعه فرهنگ بیمه را ” اطلاع رسانی” می دانیم. بدون شک رسانه و بویژه خبرنگاران در رشد و توسعه صنعت بیمه جایگاه ویژه خود را دارند. خصوصاً خبرنگاران تخصصی حوزه بیمه که به کلیات و جزئیات صنعت اشراف داشته و همواره با ارائه تحلیل های دقیق علاوه بر کمک به فرهنگ سازی، به نوعی موجب اصلاح و ارتقای کارکردهای داخلی صنعت بیمه و مدیران آن نیز می شوند.

تصور می شود بمنظور ایفای نقش بهتر خبرنگاران و همچنین بهره مندی بیشتر صنعت بیمه از ظرفیت های این قشر فرهیخته برای توسعه صنعت، بایستی آرام آرام به دنبال تقویت یک مدل بلوغ سازنده باشیم. در این مدل، مدیران صنعت حتماً و به دور از تعارف قبول می کنند که رسانه نقش و جایگاه تعیین کننده ای در ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات صنعت داشته و مدیران و کارشناسان بایستی در برابر تحلیل ها و انتقادات سازنده و منصفانه آنها تاب آوری بیشتری داشته باشند. در سوی دیگر، خبرنگاران عزیز نیز حتماً می پذیرند که کار در فضای اقتصادی امروز ایران دشواری و پیچیدگی های بسیاری دارد و قطعاً تهیه هر گونه خبر و نوشتن تحلیل بایستی با رعایت اصول و قواعد فنی، انصاف و بررسی­های همه جانبه و در نهایت رعایت اخلاق حرفه ای صورت گیرد.

بیمه رازی به عنوان اولین شرکت بیمه خصوصی کشور، بر این باور است که بخش خصوصی در واقع بایستی پیشران اصلی توسعه در کشور باشد و این توسعه صرفاً با لحاظ یک رویکرد همه جانبه نگر و نیرومند اتفاق خواهد افتاد، بیمه رازی در آستانه ورود به قرن جدید هجری شمسی با تبیین شعار جدید خود با محوریت ” آسودگی خاطر” و با هدف کمک به بهبود شاخص های ملی توسعه صنعت بیمه، ضمن عرض ارادت و تبریک روز خبرنگار به تمامی خبرنگاران بویژه خبرنگاران متخصص و زحمت کش در حوزه صنعت بیمه با کمال میل خود را نیازمند نقد سازنده و نظرات ارشادی خبرنگاران و اصحاب رسانه می داند.

سید مجید بختیاری