به نام خدا

«سال نو مبارک»

خدای سبحان را شاکرم که باری دیگر با نشان بهار به عنوان یکی دیگر از برگ های زیبای خلقت ، ورق دیگری در زندگی همه ما رقم می خورد و خداوند منان را مجددا شاکرم که برای آزمونی دیگر به ما فرصت داد یکسال دیگر را در کنار همدیگر در مجموعه صنعت بیمه به آحاد جامعه خدمت کنیم.

قدم زدن در این ورق جدید زندگی، برای همه ما پیام آور نو شدن و تلاش برای خدمت بیشتر به خلق خدا می باشد. بر همین اساس اینجانب با توجه به فرصت خدمت در صنعت بیمه به عنوان حوزه یاری رسان، همراه و خلق اطمینان و امنیت برای مردم و بیمه گذاران خداوند منان را سپاس گزار هستم.

سال گذشته سال بسیار پر فراز و نشیب و پر از اضطراب برای همه، از جمله صنعت بیمه کشور با توجه به مشکلات ناشی از اپیدمی کرونا و چالش های پیشروی آن بوده چرا که این ریسک نوظهور ، زندگی انسانها و بخش ها و کسب و کارهای مختلف را دچار چالش ها و مشکلات عدیده ای نمود ولیکن خوشبختانه با همکاری و رهبری مطلوب بیمه مرکزی، مدیران و کارکنان شرکت های بیمه ای ، این صنعت همانند سایر چالش های قبلی از جمله سیل مازندران، سیل لرستان، سقوط هواپیما و … توانست تا حدود بسیار زیادی با ایجاد درک متقابل با گروه هدف به جامعه ، سرویس و خدمات مطلوب ارائه نماید ، بطوریکه در طول یک سال اخیر صنعت بیمه و بلاخص «شرکت بیمه رازی » ضمن خلق و تولید پوشش جدید بیمه ای برای بیمه گذاران از طریق بررسی دقیق ابعاد ریسک اپیدمی کرونا و سایر تغییرات صورت گرفته در تمامی حوزه های کسب و کار بدنبال پاسخ و رفع این نیاز مهم در مسیر ارائه خدمت به گروه هدف بوده است و هم راستا با این تغییرات خوشبختانه «شرکت بیمه رازی» نیز به عنوان اولین شرکت بیمه خصوصی در کنار مجموعه صنعت بیمه در ارائه خدمات سریع و به موقع به گروه هدف بسیار خوش درخشیده است و این مهم باعث افزایش وفاداری مشتریان به «شرکت بیمه رازی » گردیده است.

اما با گذر از سال قبل و آماده شدن برای سال جدید ، به تمامی ذینفعان خود بویژه شعب و نمایندگان، نوید رشد، تعالی و خدمات برتر و شایسته با نام «شرکت بیمه رازی » ارائه خواهیم داد و این مطابق با ۵ چرخش استراتژیک تعریف شده در سطح سازمان و تحقق آن به یاری مجموعه ذینفعان شرکت می باشد تا با یاری خداوند متعال شاهد افزایش حوزه خدمات شرکت به گروه هدف بیمه رازی با خلق محصولات و خدمات نوین بیمه ای و ارائه خدمات در حد نام و برند «شرکت بیمه رازی» باشیم.

نکته مهم دیگر در حوزه خدمات صنعت بیمه در سال قبل ، تحولات گسترده صورت گرفته در صندوق تامین خسارتهای بدنی به عنوان حلقه مکمل صنعت بیمه در رشته ثالث با بیش از ۵۰ درصد پرتفوی صنعت می باشد که خوشبختانه توانستیم با توجه به مجموعه خدمات بسیار شایان این صندوق به گروه هدف ، افزایش سطح رضایت بیمه گذاران و سطح اطمینان به صنعت را افزایش دهیم. بخشی از این اقدامات در حوزه افزایش سرعت و دقت در فرآیند رسیدگی، ارزیابی و پرداخت به موقع خسارت از طریق سیستم های نرم افزاری یکپارچه، آزادسازی زندانیان حوادث رانندگی، مدیریت منابع مالی و اقتصادی و ایجاد صندوق به عنوان پشتوانه صنعت بیمه توانسته است در تعامل بسیار سازنده با صنعت بیمه کشور و تکمیل کننده چرخه خدمات این صنعت در رشته شخص ثالث باشد، و امروز صندوق تامین خسارت های بدنی به عنوان یک نهاد تخصصی بیمه ای شناخته می شود.

نکته پایانی اینکه مطابق بررسی های محیطی و قانونی که در حوزه کسب و کار صنعت بیمه در شرکت بیمه رازی صورت پذیرفته است ، بنظر می رسد سال آتی ، سال بسیار متفاوت از سال گذشته برای صنعت بیمه خواهد بود چرا که صنعت بیمه نیازمند بستر سازی های مناسب جهت شناسایی ابعاد ریسک های نوظهور در حوزه های مختلف و تولید محصولات متناسب با این ریسک ها به لحاظ بسترهای نوین الکترونیکی می باشد.

مدیریت حرکت در مسیر ارائه خدمات نوین بیمه ای ، لازمه توسعه صنعت در سال آتی خواهد بود که خوشبختانه «شرکت بیمه رازی » در مسیر این تحولات با تدوین استراتژی های مشخص به عنوان اولویت های شرکت بدنبال “تحول و اوج شرکت بیمه رازی” ، استفاده از ظرفیت های بالقوه شرکت از جمله ؛ سهامداران توانمند، کارکنان، شبکه نمایندگی و بیمه گذاران بالفعل و بالقوه در سال آتی هستیم.

امید است به فضل الهی و با تلاش و همراهی مجموعه صنعت بیمه در سال آتی، شاهد تحولات گروه در افزایش ضریب نفوذ بیمه ای به عنوان بهترین استراتژی صنعت بیمه کشور باشیم.

علی جباری
مدیرعامل بیمه رازی