مدیرعامل شرکت بیمه رازی طی حکمی «پیمان قربانی» را به سمت «سرپرست مدیریت توسعه بازار بیمه های زندگی بیمه رازی» منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه رازی، دکتر علی جباری در حکم خود از قربانی خواسته است با به کارگیری همه توان و ظرفیت آن مدیریت نسبت به تحقق اهداف بنیادین ارتقاء جایگاه بیمه رازی در صنعت بیمه و افزایش کارآمدی شرکت به عنوان بیمه گر حرفه ای برای بیمه گذاران، آحاد مردم و سهامداران تلاش کند.
جباری اظهار امیدواری کرده است که مدیریت این حوزه در راستای چرخش های استراتژیک، اهداف و استراتژی های کلان مصوب هیات مدیره به ویژه “توسعه بیمه های زندگی، طراحی محصولات جدید، تاسیس و سازماندهی شبکه فروش بیمه های زندگی، خلاقیت و نوآوری در خدمات بیمه ای” تحت نظر معاون فنی بیمه های غیر زندگی به عنوان رویکردها و راهبردهای بنیادین شرکت بیمه رازی اقدام کند.
توجه به خط مشی های سه گانه افزایش سهم بازار و توسعه کمی و کیفی پرتفوی، پرداخت بهینه خسارت و سودآوری شعب و نمایندگی ها تواًم با خلاقیت و نوآوری در راستای تحول و سرآمدی شرکت و استفاده از فن آوری های نوین در جهت توسعه فعالیت های بیمه گری و بهبود عملکرد شرکت در حوزه بیمه ای زندگی از دیگر موارد مورد انتظار مدیرعامل شرکت بیمه رازی از سرپرست مدیریت توسعه بازار بیمه های زندگی بیمه رازی این شرکت است.