? #روزنامه_گویا

? روزنامه #رازی

☑️شماره 35

? هفتم تیرماه ۱۴۰۰

#بیمه_رازی

✅ #روابط_عمومی و بین الملل?

?۰۲۱۸۲۸۷

✅ @razi24_insurance

✅ https://instagram.com/razi24_insurance

? www.Razi24.ir