? روزنامه #رازی گویا

☑️شماره 37

? دوازدهم تیرماه ۱۴۰۰

#بیمه_رازی

✅ #روابط_عمومی و بین الملل?

?۰۲۱۸۲۸۷

✅ @razi24_insurance

✅ https://instagram.com/razi24_insurance

? www.Razi24.ir