به گزارش روابط عمومی؛ مجمع عمومی عادی به­ طور فوق­ العاده صاحبان سهام شرکت بیمه رازی (سهامی عام) به شماره ثبت 200758 با توجه به عدم تشکیل جلسه اول در تاریخ 31/04/98 به­دلیل عدم حصول حد نصاب قانونی با استناد به ماده 87 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 در روز دوشنبه مورخ 1398/08/13 رأس ساعت 14 برای نوبت دوم در محل دفتر مرکزی بیمه رازی واقع در تهران- خیابان گاندی- کوچه سیزدهم- پلاک 14- طبقه یکم سالن چند منظوره تشکیل می­گردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت بعمل می­آید  با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی و وکالت و با ارائه کارت شناسایی معتبر در مجمع مذکور حضور بهم رسانند. ضمناً به منظور رفاه حال سهامدارن محترم ترتیبی اتخاذ گردیده است تا در روز و محل برگزاری مجمع از ساعت 13 با ارائه مدرک فوق برگه ورود به مجمع صادر گردد.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397

2- بررسی و تصویب صورتهای مالی ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.

3- انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی ­البدل برای سال مالی 1398 و تعیین حق­ الزحمه آنان.

4- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و تعیین پاداش هیأت مدیره.

5- انتخاب روزنامه­ های کثیرالانتشار شرکت برای سال مالی 1398

6- بررسی و تنفیذ معاملات مشمول موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت.

7- سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی فوق ­الذکر باشد.