شماره 161 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به اخبار رازی به کنسرسیوم بیمه‌های انرژی کشور راه یافت پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 161 رازی در تاریخ یکشنبه 13 شهریورماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه رازی به کنسرسیوم بیمه‌های انرژی کشور راه یافت، برگزاری کارگاه آموزشی بیمه‌های عمر  در شعبه بیرجند و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه به لینک زیر مراجعه کنید

RaziDaily-NO. 161 – 1401 – 06 – 13