شماره 163 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به اخبار بیمه عتبات همراه آرامش بخش زائران حسینی، بیمه رازی میزبان نشست هم اندیشی کانون حسابرسان داخلی صنعت بیمه پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 163 رازی در تاریخ یکشنبه 20 شهریورماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه بیمه عتبات همراه آرامش بخش زائران حسینی، بیمه رازی میزبان نشست هم اندیشی کانون حسابرسان داخلی صنعت بیمه، برگزاری دوره آموزشی مهارت‌های فروش بیمه‌های زندگی نمایندگان شعبه کاشان و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه به لینک زیر مراجعه کنید

RaziDaily-NO. 163 – 1401 – 06 – 20