شماره 164 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به اخبار بیمه رازی، خادم عزاداران اربعین حسینی (ع) و برخی اقدامات بیمه رازی جهت رفاه زائران اربعین حسینی (ع)  پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 164 رازی در تاریخ دوشنبه 28 شهریورماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه ارائه خدمت به عزاداران اربعین حسینی (ع) پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه به لینک زیر مراجعه کنید

RaziDaily-NO. 164 – 1401 – 06 – 28