شماره 167 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به اخبار فروش قابل توجه بیمه نامه عمر و آغاز حمایت بیمه رازی از چرم ایران پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 167 رازی در تاریخ شنبه 16 مهرماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه چرم ایران تحت پوشش بیمه رازی، اعتماد پدربزرگ آینده‌نگر به بیمه رازی، برگزاری جلسه هم اندیشی شعبه قزوین و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه به لینک زیر مراجعه کنید

RaziDaily-NO. 167 – 1401 – 07 – 16 (1)