شماره 169 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به اخبار جشنواره فروش و برگزاری شورای مدیران پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 169 رازی در تاریخ شنبه 23 مهرماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه برگزاری شورای مدیران، اهدای جوایز جشنواره فروش بیمه رازی، بازدید آقای اصلان بیگی- معاون فنی بیمه رازی از شعبه چالوس، برگزاری کارگاه آموزشی مهارت‌های فروش بیمه‌های مسئولیت شعبه آپادانا و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه به لینک زیر مراجعه کنید

RaziDaily-NO. 169 – 1401 – 07 – 23 (1)