دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی بیمه رازی قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی، قرارداد بیمه تکمیلی درمان اساتید و کارکنان دانشگاه تهران با حضور دکتر علی جباری- مدیرعامل بیمه رازی، دکتر احمد نوحه‌گر- معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه تهران و مدیران بیمه رازی و دانشگاه تهران به امضا رسید.

در این نشست که در محل دانشگاه تهران برگزار شد ، مدیرعامل بیمه رازی نقش بیمه در رفاه و ثبات جامعه را بسیار مهم دانست و گفت: صنعت بیمه نقش عمده‌ای در بهبود و ثبات رفاه جامعه دارد.

دکتر علی جباری با تاکید بر اینکه توجه دانشگاه به صنعت بیمه و نقشی که بیمه در رفاه و آسایش جامعه دارد بسیار ارزشمند است گفت: صنعت بیمه نقش عمده‌ای در بهبود و ثبات جامعه دارد و در مثلث پول، بانک و بیمه، نقش بیمه حتی در رفاه و ثبات جامعه پررنگ‌تر و مهم‌تر است.

قابل ذکر است اعضای هیات علمی و کارمندان شاغل و بازنشسته دانشگاه تهران برای اولین بار تحت حمایت بیمه درمان تکمیلی قرار گرفتند.