شماره 172 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به اخبار معرفی برترین نمایندگان و کارگزاران شعبه غرب و برگزاری جلسه سندیکای بیمه گران به میزبانی بیمه رازی پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 172 رازی در تاریخ سه‌شنبه 10 آبانماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه معرفی برترین نمایندگان و کارگزاران شعبه غرب، برگزاری جلسه سندیکای بیمه گران به میزبانی بیمه رازی، انتصاب سرپرست مدیر امور شعب، نمایندگان و کارگزاران و … پرداخته شده است.

 

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 172 – 1401 – 08 – 10