شماره 173 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به اخبار برگزاری دوره‌های خلاقیت و مهارت‌های ارتباطی ویژه مدیران پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 173 رازی در تاریخ دوشنبه 16 آبانماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه برگزاری دوره‌های خلاقیت و مهارت‌های ارتباطی ویژه مدیران، آموزش‌های تخصصی مدیران بیمه رازی در سطح کشور، عملکرد بیمه رازی و مترو مورد ارزیابی قرار گرفت و … پرداخته شده است.

 

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 173 – 1401 – 08 – 16