شماره 180 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به اخبار دانشجویان بین الملل زیر چتر حمایت بیمه رازی و تقدیر از پرستاران به مناسبت روز پرستار پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 180 رازی در تاریخ چهارشنبه 16 آذرماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه دانشجویان بین الملل زیر چتر حمایت بیمه رازی، تقدیر از پرستاران به مناسبت روز پرستار، برگزاری دوره‌های آموزشی در شعب بیمه رازی و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 180 – 1401 – 09 – 16