شماره 176 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به خبر همایش سراسری مدیران شعب و ستاد بیمه رازی  پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 176 رازی در تاریخ چهارشنبه دو آذرماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه همایش سراسری مدیران بیمه رازی پرداخته شده که علی جباری- مدیرعامل بیمه رازی در این همایش دستاوردهای شعب و نمایندگان را ضامن تحقق اهداف شرکت بیمه رازی دانست.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 176 – 1401 – 09 – 02