دکتر علی جباری در همایش سراسری مدیران ستادی و استانی شرکت بیمه رازی، دستاوردهای سال های 1400 و 1401 را به دلیل هم سویی  اهداف سهام داران، مدیران و کارکنان شرکت عنوان کرد و نقش نیروی انسانی متخصص در مسیر رشد بیمه رازی در کلیه ارکان شرکت را انکارناپذیر دانست.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بیمه رازی، دکتر جباری با اشاره به تناسب ساختار با برنامه های راهبردی بیمه رازی اضافه کرد: سیاست گذاری مطلوب نه تنها سبب دستیابی به اهداف کمی و کیفی شرکت شده، بلکه بیمه رازی مشکلات گذشته را نیز مرتفع کرده است.

وی با اشاره به انتخاب 5 شعبه برتر این شرکت و چگونگی انتخاب آنها گفت: در بررسی شعب منتخب بیمه رازی شاخص‌های عملکردی، شاخص‌های کیفی و هم شاخص‌های کمی مورد ارزیابی قرار گرفت.

او با اشاره به اینکه مکانیسم معرفی شعب برتر بیمه رازی پس از این ادامه دارد و دارای نظامنامه خواهد شد و در همین زمینه از مدیران مربوطه درخواست شد تا الگوسازی در شعب با تعریف شاخص های کلیدی عملکرد تا پایان سال به تعریف مشخص و واحدی برسد عنوان کرد که حتی عملکرد مدیران ستادی نیز در برنامه های آتی مورد ارزیابی قرار خواهدگرفت و از آنها تقدیر خواهد شد.

دکتر جباری با اشاره به برگزاری کارگروهای تخصصی حول این همایش عنوان کرد که تعامل دو سویه در این کارگروه ها سبب شناسایی گلوگاه ها و رفع اشکالات و تمهیدات جدید خواهد شد.

وی نقش روسای شعب و مدیران استان را در موفقیت و پیشبرد اهداف و استراتژی‌ها و برنامه‌های عملیاتی شرکت مهم ارزیابی کرد و آنها را نقاط مهم فرهنگسازی در کلیه زمینه ها دانست.

جباری با اشاره به مطالعات شرایط اقتصادی کشور و تدوین5 چرخش استراتژیک ،  15 هدف بنیادی و 20 راهبرد شرکت ، تصریح کرد : سیاست ها و اهداف بیمه رازی تا پایان سال 1401 و سال آینده حول همین محورها خواهد بود و تغییر محسوسی نخواهد داشت.

وی به ضرورت تبیین این راهبردها از سوی مدیران برای سطوح مختلف کسب و کار شرکت اشاره کرد و از مدیران خواست که این محورها را با همکاران خود در کلیه سطوح به اشتراک بگذارند.

مدیرعامل بیمه رازی اشتراک گذاری تجربیات و مهارت ها را از دیگر اهداف این همایش عنوان کرد و گفت: قطعا در کارگروه‌ها به نوعی این مدیریت دانش در بین مدیران و روسای شعب انجام شده است.

وی به ضرورت تقویت مهارت های ارتباطی و دانش تخصصی مورد نیاز روسای شعب و مدیران استان ها تاکید کرد و گفت: ضرورت تهیه تقویم آموزشی متناسب با نیازسنجی های صورت گرفته در کارگروه ها از دیگر اقداماتی است که در دستور کار قرار خواهد گرفت. به گفته وی کارگروه های شکل گرفته نیز باید به عنوان نهادهایی خودجوش نسبت به پیگیری موضوعات و مباحث دقت نظر کافی را به عمل آورند و جلسات را به صورت منظم دنبال کنند.

مدیر عامل بیمه رازی شبکه شعب و نمایندگی را از نقاط مهم شرکت دانست که می تواند در موفقیت بخش کسب و کار دیجیتال در حوزه فناوری اطلاعات نیز تاثیر گذار باشد. به گفته او راهبردهای بازاریابی شبکه شعب و نمایندگی در ایجاد حس مطلوب مشتریان در انتخاب بیمه رازی موثر است و لذا سهمی از موفقیت در بیمه گری دیجیتال نیازمند همراهی این بخش است.

در همین زمینه دکتر جباری نسبت به حساسیت پیگیری استراتژی بیمه گری دیجیتال به عنوان یکی از نخستین محورهای برنامه جدید تاکید کرد و افزود که در این زمینه بیمه رازی نیازمند حرکت سریع و موثر است.

وی بار دیگر جاری سازی استراتژی های جدید را در توانایی آماده سازی و برنامه ریزی، دارا بودن اطلاعات کافی، قدرت مذاکره و توانایی ترغیب کارکنان و مشتریان از سوی روسا و مدیران شعب دانست و افزود بدون تعامل سازنده و مهارت افزایی تحقق خط مشی جدید امکان پذیر نبوده و مهندسی مجدد مکانیزم ها از اثربخشی و کارایی لازم برخودار نخواهد بود.