شماره 181 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به اخبار انواع بیمه‌نامه‌های مسئولیت و حوادث بیمه رازی برای کوهنوردان و توجه ویژه به آموزش در شعب استانی  پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 181 رازی در تاریخ یکشنبه 20 آذرماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه انواع بیمه‌نامه‌های مسئولیت و حوادث بیمه رازی برای کوهنوردان، توجه ویژه به آموزش در شعب استانی و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 181 – 1401 – 09 – 20