شماره 184 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به اخبار حال و هوای یلدا در ستاد بیمه رازی و بیمه بدنه خودرو بیمه رازی متفاوت از رقبا پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 184 رازی در تاریخ یک‌شنبه 4 دی‌ماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه حال و هوای یلدا در ستاد بیمه رازی، بیمه بدنه خودرو بیمه رازی متفاوت از رقبا، روانشناسی سازمانی چیست؟، خدمات به‌روز عامل اصلی تمدید قراردادهای بزرگ در کرمان و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 184 – 1401 – 10 – 04