شماره 185 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به اخبار معرفی نفرات برتر لیگ الماس و بیمه رازی اثرات بلایای طبیعی را کاهش می‌دهد، پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 185 رازی در تاریخ چهارشنبه 7 دی‌ماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه معرفی نفرات برتر لیگ الماس، نقش تاثیرگذار روابط عمومی در تحقق اهداف بیمه رازی، زمستان گرم با طرح‌های ویژه بیمه رازی و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 185 – 1401 – 10 – 07